Düğün davulcusu İstanbul gibi bir şehirde artık bulmak kolay değil. Günümüzde düğün davulcusu İstanbul’da...